Informatyka

Spotkanie z firmą Umicore Poland Sp. z o.o.

Spotkanie z firmą Umicore Poland Sp. z o.o.

4 kwietnia w budynku Collegium Polytechnicum, studenci Wydziału Nauk Technicznych uczestniczyli w spotkaniu z firmą Umicore – światowym liderem w produkcji komponentów do baterii. Firma, która posiada zakład produkcyjny w Nysie jest atrakcyjnym miejscem do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych dla studentów kierunków technicznych.

Spotkanie miało na celu przybliżenie przedsiębiorstwa i jego produktów oraz przedstawienie filozofii firmy opierającej się na idei zrównoważonego rozwoju. Umicore tworzy nie tylko nowe technologie i produkty, ale również zajmuje się recyklingiem, który pozwala na powtórne wykorzystywanie rzadkich metali zgodnie z filozofią obiegu zamkniętego. Studenci podczas spotkania mogli zapoznać się z możliwościami w zakresie odbywania praktyk i staży zawodowych oraz otrzymali szczegółowe informacje dot. procesu rekrutacji jaki przechodzą przyszli pracownicy.

To kolejne spotkanie jakie zorganizowano dla studentów naszej Akademii z firmą Umicore w ramach współpracy zawartej kilka lat temu. Oprócz regularnych spotkań, wspólnie z firmą Umicore realizujemy projekty edukacyjne oraz organizujemy wydarzenia promujące zrównoważony rozwój. W Firmie zatrudnionych jest już kilku absolwentów nyskiej Akademii i mamy nadzieję, że także kolejne roczniki absolwentów będą mogły rozwijać technologie przyszłości pracując w firmie Umicore.

Internships

Galeria