Informatyka

Nyska Akademia Młodego Odkrywcy

Nyska Akademia Młodego Odkrywcy

Celem zajęć było uświadomienie młodym uczestnikom projektu w jaki sposób Internet bezpowrotnie zmienił świat, a w szczególności ukazanie jego pozytywnego oddziaływania, czyli tego w jaki sposób informatyka pomaga w ochronie środowiska naturalnego. Uczestnicy projektu starali się odpowiedzieć na pytanie: jak właściwie korzystać z Internetu, aby był zdrowy dla nas i dla klimatu?

Na zajęciach został wprowadzony element zdrowej rywalizacji uczestników i za pośrednictwem portalu mlodzi.ekoeksperymentarium.pl poruszane były także kolejne tematy: jak dbać o wodę, co to jest ślad węglowy czy skąd się bierze ciepło i prąd, a także tematyka dbania o przyrodę oraz recyklingu. Zajęcia warsztatowe realizowane w grupach dwuosobowych przy wykorzystaniu komputerów, co pozwoliło poszerzyć wiedzę uczestników w zakresie ekologicznego i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki eksperymentom i symulacjom (za pomocą symulatora tzw. wirtualnej elektrowni, zabawie w odwrotne programowanie czy z serwisami WEB i internetowymi bazami danych) uczestnicy projektu mogli poznać i zrozumieć procesy oraz mechanizmy związane z tymi aspektami.

Rywalizacja pomiędzy poszczególnymi grupami uczestników zajęć pozwoliła skuteczniej rozwinąć zainteresowanie i ich aktywność poznawczą, zwiększyć kompetencje dotyczące obsługi komputera i poszukiwania informacji w sieci Internet oraz nauczyć współpracy w grupie. Uczestnicy za swoją kreatywną pracę zdobywali punkty, a największa ilość zdobytych punktów została nagrodzona drobnymi elektronicznymi upominkami.

Galeria