Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

W dniu 25 października 2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych gościliśmy licealistów klas o profilu resocjalizacyjnym Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.
W godzinach porannych uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu "Prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń" prowadzonych przez Pana sędziego mgr. Bartłomieja Madejczyka.  W trakcie zajęć zostali oni zaproszeni do aktywnego udziału dzięki czemu na podstawie przykładowych przepisów z części szczególnej kodeksu karnego mieli możliwość zapoznania się z tym, jak odczytywać ich treść oraz rozumieć normy tam zawarte.
Następnie uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach z przedmiotu - typologie zachowań przestępczych, prowadzonych przez mgr. Mirosława Rasławskiego W trakcie zajęć studenci przedstawili charakterystykę typowych zachowań terrorystycznych, ich motywy działania oraz cele aktów. Uczniowie aktywnie włączali się w dyskusję, zadając pytania, na które studenci starali się w sposób jasny i zrozumiały odpowiedzieć wyjaśniając wszystkie kwestie związane z tym zjawiskiem.
Kolejne zajęcia, na których gościli uczniowie dotyczyły podstaw kryminologii i kryminalistyki prowadzonych przez mgr. Dariusza Bednarza. Uczniowie wraz ze studentami II roku bezpieczeństwa wewnętrznego, pracując w grupach, opracowywali swoje propozycje dot. przyczyn tzw. ciemnej liczby przestępczości. Próbowali wskazać powody nie docierania do organów ścigania informacji o zaistniałych przestępstwach.
Na zakończenie dnia, na zajęciach Pani dr Marii Huchrak, uczniowie wspólnie ze studentami II roku studiów magisterskich, pracując w zespołach,  rozważali problematykę przemocy szkolnej. Efektem dyskusji były  propozycje form  wsparcia dla osób poszkodowanych. Omówiono także procedurę  „Niebieskiej Karty” w przypadku występowania przemocy w rodzinie.
Wizyta przebiegła w miłej atmosferze, a uczniowie mogli zapoznać się z metodami pracy naszych studentów. 

Galeria