Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wizyta promocyjna

Wizyta promocyjna

W dniu 17 listopada 2022 roku dr Grzegorz Chmielewski, adiunkt Wydziału Nauk Społecznych PANS w Nysie oraz dwóch przedstawicieli studentów tego Wydziału: Jakub Kowalski (II BW) oraz Diana Matiushienko (III BW) w ramach prezentacji Uczelni i Wydziału Nauk Społecznych PANS w Nysie odwiedzili naszą partnerską szkołę - Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, I Liceum Ogólnokształcące w Kluczborku oraz I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie. W sumie prezentacji wysłuchało blisko 140 uczniów tych szkół średnich.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji wszystkich tych szkół za serdeczne przyjęcie naszej delegacji oraz życzliwą współpracę.
 

Galeria