Bezpieczeństwo wewnętrzne

W dniach 14-15 marca 2024 roku odbyło się już V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

W dniach 14-15 marca 2024 roku odbyło się już V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

W tym roku konferencja poświęcona była Bezpieczeństwu informacji prawnie chronionych. Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Powiatu Nyskiego, Burmistrza Miasta Nysy oraz Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. 

Bezpośrednim organizatorem konferencji był Wydział Nauk Społecznych, przy współudziale Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat roli wielu podmiotów, w tym służb i instytucji publicznych, w procesie kształtowania norm prawno-administracyjnych chroniących informacje ważne z punktu widzenia realizacji usług dla społeczeństwa. 

W dwudniowej konferencji wzięło udział 32 prelegentów, w tym 12 przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele administracji samorządowej województwa, otoczenia społeczno-gospodarczo-prawnego Uczelni, a także kadra naukowo-dydaktyczna z Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Biura Obsługi Informatycznej PANS. 

W ostatnim panelu naukowym wystąpili młodzi adepci nauki – studenci z Wydziału Nauk Społecznych. Pani Daria Hnytko, Emila Byra i Jakub Kowalski zainteresowali publiczność swoim referatem o cyberprzestępczości przeciwko informacji prawnie chronionych na przykładzie powiatu nyskiego. Ostatnim wystąpieniem konferencji był referat Pana Jakuba Płowuchy – studenta I roku studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, który poruszył problematykę ochrony danych osobowych użytkowników giełd kryptowalutowych. Wystąpienia studentów podsumował Dziekan Wydziału podkreślając że możemy być dumni z postawy naszych studentów, podziwiając ich profesjonalizm jako młodych adeptów nauki

Wszystkim uczestnikom Konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji w przyszłym roku.

Galeria