Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studenckie Koło Naukowe „Fenix”

Studenckie Koło Naukowe „Fenix”

Ostatnie tygodnie to niewątpliwie okres wzmożonej aktywności Studenckiego Koła Naukowego „Fenix”. W szczególności zainaugurowano cykl specjalistycznych zajęć, a pierwsze – jako Zajęcia Seminaryjno-Warsztatowe Studenckiego Koła Naukowego „Fenix” – odbyły się 27 marca 2023 r. i zostały poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy podczas zdarzeń drogowych. W dniu 30 marca 2023 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbył się natomiast Festiwal Kół Naukowych, podczas którego przedstawiona została przez naszych członków prezentacja uwzględniająca m.in. charakterystykę obszaru zainteresowań oraz dotychczasową działalność koła, a i nie brakło czasu na omówienie planów co do dalszych przedsięwzięć. Przygotowane przez nas stoisko zostało wysoko ocenione – było tematycznie nakierowane na problematykę ratownictwa drogowego traktowaną z perspektywy jednostek ochrony przeciwpożarowej (ale i uczestników czy światków takich zdarzeń), w tym udzielanie pierwszej pomocy przy zdarzeniu drogowym, zabezpieczanie miejsca zdarzenia czy stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Z kolei 19 kwietnia 2023 r. zrealizowane zostały kolejne już Zajęcia Seminaryjno-Warsztatowe Studenckiego Koła Naukowego „Fenix” – dotyczyły one tym razem analizy zadań wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem aspektów właściwych podejściu naukowemu. Po zakończeniu warsztatów jeszcze tego samego dnia mieliśmy przyjemność odbyć wizytę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, podczas której uzyskaliśmy wiele informacji bezpośrednio u przysłowiowego źródła i zobaczyliśmy m.in. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego oraz wybrane pojazdy pożarnicze i wybrane wyposażenie będące na stanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

Galeria