Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zajęcia praktyczne studentów ze strzelania

Zajęcia praktyczne studentów ze strzelania

W dniach 19 i 24 marzec 2024 r. studenci Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja, w ramach zajęć programowych prowadzonych przez dr Tadeusza Iwanka prof. ucz. uczestniczyli w zajęciach praktycznych zrealizowanych na strzelnicy ,,PROTECTAL” w Nysie. Ćwiczenia polegały na odbyciu strzelania z pistoletu GLOCK – 17 oraz karabinka kbk AKM. Uzyskane wyniki świadczą o profesjonalnym (teoretycznym i praktycznym) przygotowaniu ćwiczących do odbycia strzelań.

Galeria