Bezpieczeństwo wewnętrzne

Sprawozdanie z wyjazdu z Prószkowa

Sprawozdanie z wyjazdu z Prószkowa

W dniu 24 listopada 2022 roku w godzinach przedpołudniowych dr Grzegorz Chmielewski, adiunkt Wydziału Nauk Społecznych PANS w Nysie oraz przedstawicielka studentów tego Wydziału, Diana Matiushienko (III BW) w ramach prezentacji Uczelni i Wydziału Nauk Społecznych PANS w Nysie odwiedzili naszą partnerską szkołę- Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

Ponad 90- minutowe spotkanie składało się z trzech części. Pierwsza z nich to przeprowadzony wykład otwarty pt.  „Czy Konstytucja może być ciekawa?”. W jego trakcie uczniowie nie tylko obserwowali prezentację i wysłuchiwali informacji dotyczących polskiej Konstytucji, ale również aktywnie uczestniczyli chętnie udzielając odpowiedzi. Następnie dokonano prezentacji bogatej oferty kierunków studiów PANS z uwzględnieniem wyróżniającego Uczelnię z Nysy profilu praktycznego oraz innych korzyści.

Na koniec uczniowie dwóch klas maturalnych mieli możliwość zapoznania się z informacjami od naszej studentki na temat życia studenckiego w Nysie.

Po zakończonym spotkaniu kilkoro uczniów wykazało realne zainteresowanie ofertą edukacyjną naszej Uczelni. Trzymamy zatem kciuki za sukcesy na maturze licząc na ponowne spotkanie już w Nysie. Serdecznie dziękujemy dyrekcji wszystkich tych szkół za przyjęcie naszej delegacji.

Galeria