Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zajęcia praktyczne studentów w Sądzie Rejonowym

Zajęcia praktyczne studentów w Sądzie Rejonowym

W dniach 8 i 9 stycznia 2024 roku, studenci I i II roku Wydziału Nauk Społecznych kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brali udział w zajęciach studyjnych w Wydziale II Karnym Sądu Rejonowego w Nysie. Takie zajęcia są możliwe dzięki podpisanej umowie o współpracy pomiędzy Sądem Rejonowym w Nysie a naszą Uczelnią.

W ramach zajęć o charakterze praktycznym prowadzonych przez Pana sędziego Mariusza Ulmana, studenci uzyskali szereg informacji poszerzających ich wiedzę. Ponadto takie zajęcia umożliwiły rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na praktycznym profilu kształcenia.

Galeria