Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokonferencyjna monografia pt.: „Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji” wydana przez Nyską Akademię!

Pokonferencyjna monografia pt.: „Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji” wydana przez Nyską Akademię!

Świetnie przyjęta przez środowisko naukowe publikacja w dziedzinie bezpieczeństwa i administracji pt. „Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji”, wydana przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych, jest pokłosiem konferencji „IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji". Konferencja odbyła się w dniach 11-12 maja 2023r. 

Efektem merytorycznej dyskusji o bezpieczeństwie, administracji czy teoretycznych podstawach kształtowania strategii rozwoju społeczności lokalnej, jest przedstawiona monografia zawierająca najciekawsze wystąpienia. 

Jak stwierdził recenzent dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM: „Książkę tę z przekonaniem można polecić nie tylko znawcom przedmiotu, studentom i dyplomantom z zakresu prawa i administracji czy nauk o bezpieczeństwie, ale przede wszystkim osobom zainteresowanym tą problematyką. Na zdecydowanie wysoką ocenę zasługuje zarówno dobór wykorzystanego w monografii materiału badawczego, jak i zastosowanie techniki i narzędzia metodologiczne.” 

Wśród wielu autorów wyróżnić można Aleksandrę Kondracką, Anetę Kowalską-Kocer oraz Marka Krzympcastudentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II stopnia), którzy przygotowali ciekawy artykuł pt. „Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze powiatu”. 

Możemy być dumni z tak zdolnych studentów Naszej Uczelni.