Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nagrody „Nyska Nike”

Nagrody „Nyska Nike”

Jak co roku przyznane zostały nagrody dla najlepszych absolwentów PANS w Nysie. Nagroda Nyska Nike przyznawana jest nie tyko na wybitne osiągnięcia w nauce, ale również za zaangażowanie społeczne. Wśród laureatów za rok akademicki 2021/2022 wyróżnionych zostało czworo absolwentów z Wydziału Nauk Społecznych:

  1. mgr Wiktoria Łuczka
  2. mgr Paweł Szmigoń
  3. lic. Aleksandra Kondracka
  4. lic. Aneta Kowalska-Koçer

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Pan mgr Paweł Szmigoń jest już od października 2022r. pracownikiem naszego wydziału, a dwójka absolwentów studiów licencjackich kontynuuje naukę na studiach II stopnia na tym samym kierunku studiów.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Galeria