Bezpieczeństwo wewnętrzne

Koła naukowe w Zakładzie Karnym

Koła naukowe w Zakładzie Karnym

Dzięki pomocy wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych mgr. Mirosława Rasławskiego,  w dniu 30.11.2022r. odbyła się wizytacja Zakładu Karnego w Nysie przez studentów PANS w Nysie. W wizytacji uczestniczyli członkowie kół naukowych BWN, FENIX oraz COR. Studenci mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy w Służbie Więziennej oraz mogli zobaczyć od środka funkcjonowanie zakładu karnego. Podczas wizytacji, studenci pod opieką kierownika działu penitencjarnego i wychowawcy, obejrzeli salę widzeń, oddziały mieszkalne oraz szkołę i specjalne zakłady pracy przeznaczone dla osadzonych. Wizyta w Zakładzie Karnym w Nysie pokazała, że nie jest to tylko miejsce gdzie „pilnuje się więźniów” ale również jest to miejsce gdzie prowadzi się resocjalizację i pomoc osadzonym w powrocie do normalnego funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Tekst: Jakub Kowalski
Zdjęcia: Mirosław Rasławski

Galeria