Bezpieczeństwo wewnętrzne

IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

W dniach 11-12 maja 2023r. odbyła się konferencja IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji pt. „Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, w tym m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Dąbrowy Górniczej, Opola i Wrocławia. Licznie zgromadzeni studenci mogli wysłuchać ciekawych referatów dot. nauk i bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, czy teoretycznych podstaw kształtowania strategii rozwoju społeczności lokalnej. Tą podbudowę teoretyczną wzbogaciły referaty dot. praktycznego funkcjonowania służb, inspekcji, straży oraz administracji miasta Nysa, starostwa nyskiego, a także samorządu województwa opolskiego. 

Wśród prelegentów wyróżnić należy trójkę studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II stopnia) Aleksandrę Kondracką, Anetę Kowalską-Kocer oraz Marka Krzympca. Studenci przygotowali ciekawy referat pt. „Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze powiatu”. Przygotowanie merytoryczne oraz metodyczne przedstawienie referatu znalazło uznanie wśród kadry naukowej, a studenci zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Galeria