Bezpieczeństwo wewnętrzne

Spotkanie z gośćmi z Shankarrao Chavan Law College w Pune, Indie

Spotkanie z gośćmi z Shankarrao Chavan Law College w Pune, Indie

W dniu 15 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Neofilologii PANS w Nysie z gośćmi z Shankarrao Chavan Law College w Pune, Indie. Z ramienia Wydziału Nauk Społecznych w spotkaniu uczestniczył Pan dr Adam Banaszkiewicz, prodziekan oraz koordynator współpracy międzynarodowej dla kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Na spotkaniu przedstawiono organizację i pola działalności każdej ze stron oraz wynikające z nich możliwe rodzaje i formy współpracy. Omówione zostały wzajemne oczekiwania i pomysły na taką współpracę, a także ustalone zostały podstawowe jej formy, takie jak konferencje, seminaria, wizyty studentów i profesorów czy publikacje. W najbliższym czasie sporządzona zostanie umowa stanowiąca podstawę i wyznaczająca ramy przyszłych wspólnych działań stron, które niewątpliwie przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studentów obydwu Uczelni.

Galeria