Bezpieczeństwo wewnętrzne

Festiwalu Kół Naukowych

Festiwalu Kół Naukowych

W dniu 30.03.2023r. w zorganizowanym przez Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie „Festiwalu Kół Naukowych” uczestniczyły dwa koła naukowe działające na Wydziale Nauk Społecznych: BWN oraz FENIX. Obydwa koła przedstawiły prezentacje, na których omówiły swoją dotychczasową działalność oraz przedstawiły wybrane przez członków kół zagadnienia oraz inscenizacje praktycznych działań. 

BWN przygotowało scenkę przedstawiającą przesłuchanie w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności oraz wykorzystanie wyposażenia walizki kryminalistycznej w pozyskiwaniu materiałów dowodowych. BWN w ocenie Jury otrzymało 55 punktów co zagwarantowało mu zajęcie II miejsca. Koło Naukowe FENIX przygotowało inscenizację szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomów, przedstawiło sposób zabezpieczania miejsca zdarzenia przez strażaków z OSP i PSP.

Gratulujemy wszystkim studentom zaangażowanym w przygotowanie prezentacji na Festiwal Kół Naukowych.

Galeria