Bezpieczeństwo wewnętrzne

Będzie bezpiecznej w regionie. PANS wdraża nowoczesny system na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Będzie bezpiecznej w regionie. PANS wdraża nowoczesny system na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

PANS w Nysie wprowadziła nowoczesny System Zarządzania Kryzysowego „Jaśmin”. Jedynie trzy Uczelnie w kraju posiadają obecnie ten system. Dzięki niemu podniesiony został standard nauczania, a w perspektywie „Jaśmin” pomoże także zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. 

- W zeszłym roku nasza uczelnia zakupiła ten system i obecnie przystąpiliśmy do wdrażania tego systemu podczas zajęć z Zarządzania Kryzysowego. Ma on na celu wsparcie procesu planowania, który jest realizowany w powiatowych zespołach zarządzania kryzysowego. Powodzie, pożary i wichury – to 3 najczęściej spotykane klęski żywiołowe występujące na terenie Polski. My, na naszej Uczelni wdrażamy ten system na przykładzie zagrożenia powodzią, które występuje na terenie powiatu nyskiego ze strony rzeki Biała Głuchołaska – mówi dr Grzegorz Kwaśniak, wykładowca PANS w Nysie.

- Mamy ambicję stworzyć na naszej Uczelni centrum szkolenia dla powiatów i gmin naszego województwa – dodaje dr Kwaśniak

System oferuje wiele możliwości m.in. w zakresie koordynowania działań administracji publicznej. Pozwala na wprowadzanie nowych jednostek organizacyjnych ma mapach. 

System jest nowy i z pewnością będzie udoskonalany. Jest olbrzymią szansą na rozwój Wydziału.

Galeria