Bezpieczeństwo wewnętrzne

Aktywność koła naukowego FENIX

Aktywność koła naukowego FENIX

W maju chętni członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Fenix”, działające na Wydziału Nauk Społecznych, wzięli udział w zajęciach wyjazdowych, w trakcie których mieli sposobność zapoznać się m.in. z wybranymi zagadnieniami problematyki ratownictwa górniczego i zagrożeń (w tym pożarowych) właściwych kopalniom węgla kamiennego. Udało się to zrealizować w ramach pobytu w Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza (gdzie znajduje się m.in. wystawa poświęcona ratownictwu górniczemu) oraz w Kopalni Guido (który obejmował m.in. przejście licznymi podziemnymi wyrobiskami górniczymi). Uczestnicy wydarzenia trafnie zauważyli, że inaczej pewne kwestie traktuje się czy wręcz odczuwa, mówiąc o nich na powierzchni, a zgoła inaczej, będąc w naszym przypadku na głębokości nawet 355 m poniżej poziomu terenu, a zarazem wiele metrów także poniżej poziomu morza.

Kolejną zrealizowaną inicjatywą w tym miesiącu były trzecie Zajęcia Seminaryjno-Warsztatowe Studenckiego Koła Naukowego „Fenix”, które odbyły się 23 maja 2023 r. Zostały one poświęcone koncepcji organizacji działań ratowniczych poza granicami kraju. W ich trakcie uwzględniono kilka możliwych wariantów, przy czym posłużono się w szczególności przykładem przedmiotowej działalności realizowanej przez Państwową Straż Pożarną – nie zapomniano naturalnie o innych organizacjach ratowniczych czy wręcz grupach niesformalizowanych. Kolejne aktywności już w czerwcu.

Galeria