Filologia angielska

Egzaminy dyplomowe
Active Minds oraz Lingua Musica na Festiwalu Kół Naukowych PANS w Nysie
Studenci nyskiej anglistyki na warsztatach w UO
Archiwum PWSZ w Nysie