Filologia angielska

Praktyka zawodowa

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2022/2023

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2021/2022

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2020/2021

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016

Opiekunem z ramienia uczelni nad praktykami zawodowymi jest:

  • dr Alina Bryll dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej w zakresie języka biznesu rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019,
  • dr Małgorzata Kamińska dla studentów specjalizacji nauczycielskiej,
  • dr Iwona Sikora dla studentów specjalności angielski język biznesu rozpoczynjących studia w roku akademickim 2016/2017.

Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera z dziekanatu kartę zgłoszenia praktyki oraz dwa egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej.

Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.

Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.

Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki jak również dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), należy zdać opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.

UWAGA!
Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z uczelni.

Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.