Filologia angielska

Studia i praktyki za granicą

Studenci kierunku filologia PANS w Nysie mają możliwość odbycia części studiów i praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych. Wszelkie informacje na ten temat są dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą: BWM - REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

Kwestie związane z tematem internacjonalizacji studiów w PWSZ w Nysie określa Regulamin Organizacji Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie: ZARZĄDZENIE NR 53/2018

Koordynatorzy współpracy międzynarodowej:

  • dla studentów filologii angielskiej: dr Agnieszka Kaczmarek i dr Iwona Sikora
  • dla studentów filologii germańskiej: dr Monika Witt