Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji najbardziej przyszłościowym kierunkiem XXI wieku!

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji najbardziej przyszłościowym kierunkiem XXI wieku!

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to profil praktyczny. Kończąc go zdobywasz wiedze praktyczną i umiejętności menadżerskie. Mamy tutaj dział badawczo – rozwojowy i dział projektu. Świadczymy usługi konsultingowe. 

Praca w nowoczesnych przedsiębiorstwach tylko dzięki studiom w Nyskiej Akademii!