Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie jakością w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0

Zarządzanie jakością w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0

19.05.2022 odbyły się zajęcia wyjazdowe w przedsiębiorstwie Ondrstroj, które współpracuje z WNT kierunek ZIP w PWSZ w Nysie.

Temat był kontynuacją analizy jaką Pan inż. Paweł Kmiecik przeprowadził w PWSZ w Nysie. Przedstawiona w trakcie spotkań 12 i 14.05.2022 analiza była punktem wyjścia dla zajęć zrealizowanych 19.05.2022 w Ondrstroj. Pan Ing.  Pawel Kmiecik Vedouci UŘJ/QC Manager przedstawił w praktyce tematykę zajęć, która dotyczya wpływu KJ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W zajęciach ze studentami 2. i 3. roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji z PWSZ w Nysie uczestniczyła Pani Dita Hricová hlavní účetní z Ondrstroj -Zlaté Hory. Plan pracy szczegółowo nakreślił Pan dr P. Bernat, który był jednocześnie organizatorem zajęć i opiekunem grupy. Sądząc po zainteresowaniu uczestników spotkania w Ondrstroj będą one kontynuowane w przyszłości.

Galeria