Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wizyta na University of Rijeka

Wizyta na University of Rijeka

Od 8-12.05.2023 roku na University of Rijeka (Chorwacja) przebywała delegacja Akademii Nyskiej w składzie: prorektor ds. dydaktyki i studentów dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz., prorektor ds. współpracy i rozwoju dr inż. Piotr Chwastyk, prodziekan Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Jacek Tomasiak oraz z-ca kanclerza mgr inż. Michał Malski.

Wyjazd do Chorwacji miał charakter zarówno szkoleniowy jak i dydaktyczny, zorganizowano go w ramach programu Erasmus+, a celem wyjazdu było rozszerzenie współpracy z innymi wydziałami uczelni w Rijece.

Podczas pobytu na Uniwersytecie w Rijece nasza delegacja spotkała się z władzami Wydziału Marynistyki, zapoznała się z infrastrukturą Wydziału oraz ofertą dydaktyczną, która obejmuje takie kierunki studiów jak inżynierię morską, elektronikę, zarządzanie, transport oraz logistykę morską. Przeprowadzono także zajęcia z zakresu symulacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi VR oraz zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w zakresie monitorowania. Temat okazał się zbieżny z rozwiązaniami jakie chorwacka uczelnia stosuje w ramach prowadzonych kierunków studiów. Powzięto kroki w zakresie rozszerzenia mobilności studentów i kadry w ramach pozostałych wydziałów obu Uczelni.

Galeria