Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkolenie w Wielkiej Brytanii

Szkolenie w Wielkiej Brytanii

W dniach 19-23.09.2022 r. wykładowca  Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Jacek Tomasiak odbył szkolenie w przedsiębiorstwie Progressive Technology w Wielkiej Brytanii. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach programu ERASMUS+.  

Głównym celem szkolenia była praktyczna nauka programowania  wieloosiowych obrabiarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem oprogramowaniem HyperMill oraz obsługa 5-osiowych obrabiarek CNC. W trakcie szkolenia zapoznano się z metodyką programowania obrabiarek 5-osiowych, a w szczególności wyborem właściwych płaszczyznach obróbkowych, tworzeniem modeli 3D w oparciu o krzywe wyższego rzędu, linii i punktów, praktyczna obsługa frezarki 5-osiowej, symulacja procesu obróbki i wykonanie detalu. W czasie obsługi obrabiarki 5-osiowej zapoznano się z systemem mocowania przedmiotów, specjalnymi narzędziami obróbkowymi oraz systemami pomiarowymi. Dodatkowo zapoznano się z nowoczesną technologią druku 3D z metalu w technologii DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Technologia ta  umożliwia produkcję elementów, których nie da się wytworzyć za pomocą konwencjonalnych metod obróbki. Zdobyte doświadczenie praktyczne przyczyni się do podniesienia kompetencji studentów w zakresie programowania obrabiarek CNC. 
Należy nadmienić, że firma Progressive Technology w czerwcu br. przekazała nieodpłatnie oprogramowanie HyperMill (30 licencji) dla studentów Wydziału Nauk Technicznych.
Wizyta w firmie Progressive Technology była również doskonałą okazją do nawiązania bliższej współpracy z firmą czego zwieńczeniem było podpisanie umowy o współpracy w zakresie możliwości odbywania przez studentów praktyk, staży a dla pracowników naukowych możliwość prowadzenia badań naukowych. 

Galeria