Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przedstawiciele Progamet i SV Metal w PANS w Nysie

Przedstawiciele Progamet i SV Metal w PANS w Nysie

07.05.2024r odbyło się w PANS w Nysie spotkanie przedstawicieli Progamet i SV Metal ze studentami i pracownikami WNT.

Gości reprezentowali Pani inż. Klaudia Bryk Technolog produkcji, asystentka PM oraz Pan inż. Patryk Witoń Menadżer IT. PANS w Nysie reprezentowali Pan dr inż. J. Tomasiak Prodziekan WNT i Pan dr inż. P. Bernat, a przede wszystkim studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

W trakcie spotkania przedstawiciele przemysłu przedstawili ofertę współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów, w tym zatrudnienia czy odbycia praktyk zawodowych, także w ramach programu Erasmus+.

Zaplanowano dalsze działania obejmujące kolejne wizyty tak w PANS w Nysie, jak i w ww. przedsiębiorstwach. Studenci chcący rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej we współpracy z SV Metal mają do dyspozycji możliwość kształcenia językowego w ramach programu 5 dodatkowych kompetencji - kompetencja nr 3 - zwiększony wymiar języków obcych.

Piotr Bernat, WNT, PANS w Nysie
 

Galeria