Zarządzanie i inżynieria produkcji

Prestiżowe wyróżnienia dla absolwentek Nyskiej Akademii w konkursie Agencji Rozwoju Przemysłu

Prestiżowe wyróżnienia dla absolwentek Nyskiej Akademii w konkursie Agencji Rozwoju Przemysłu

Absolwentki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zostały wyróżnione w V edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską. Ideą konkursu realizowanego w ramach programu „Kadry dla Przemysłu” jest wzmacnianie współpracy między światem nauki i biznesu oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

W konkursie na najlepszą pracę licencjacką w obszarze „Niskoemisyjne i odnawialne źródła energii” wyróżnienie otrzymała Klaudia Mika, absolwentka studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, za pracę pt. „Czynniki wpływające na rentowność i zyskowność spółek z branży odnawialnych źródeł energii, na przykładzie wybranych przedsiębiorstw notowanych na GWP w Warszawie w latach 2018-2021”. Promotorem pracy była dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.

W konkursie na najlepszą pracę inżynierską w obszarze „Zarządzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym” II miejsce zajęła Magdalena Galik, absolwentka studiów I stopnia na kierunku zarządzenie i inżynieria produkcji, za pracę pt. „Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykładzie przedsiębiorstwa branży spożywczej”. Promotorem pracy był dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.

Nagrody wręczono w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie.
Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Więcej na temat konkursu.

Galeria