Zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademickie Rytmy w Radiu Nysa FM

Akademickie Rytmy w Radiu Nysa FM

27 czerwca 2022r. "Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nysie."

Goście programu z Wydziału Nauk Technicznych PWSZ w Nysie:

  • dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
  • dr inż. Jacek Tomasiak, Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych
  • dr inż. Piotr Chwastyk – Dyrektor RCTWiTI
  • studenci: Wojciech Gardas oraz Jakub Chachowski

 

Galeria