Filologia angielska

Zagraniczni wykładowcy na Wydziale Neofilologii

Zagraniczni wykładowcy na Wydziale Neofilologii

W dniach 16-19.04.2024 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych mieliśmy przyjemności gościć Panią Reinę Castellanos z Universidade de Zaragoza w Hiszpanii oraz w dniach 06-10.05.2024 Panią Paraskevi Kotti  z Hellenic Mediterranean University w Grecji. Obie wizyty odbyły się ramach programu Erasmus+.

Goście poprowadzili serię wykładów dla studentów kierunku filologia angielska, które w dotyczyły metod uczenia się, używania nowoczesnych zasobów i platform do efektywnego uczenia się, podstaw międzykulturowej komunikacji w biznesie oraz opanowania sztuki pisania CV w języku angielskim, w tym rodzajów CV, podstawowych elementy CV oraz projektowania CV.

Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Po każdym wykładzie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której studenci mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi i zgłaszania dodatkowych pytań.

Ponadto goście z Hiszpanii i Grecji mieli możliwość zapoznania się ze strukturą uczelni i jej zapleczem dydaktycznych. Ważnym elementem wizyty było spotkanie w Biurze Współpracy Międzynarodowej na temat przyszłej współpracy pomiędzy uczelniami, wymiany studentów i pracowników.

Wizyty były niezwykle inspirujące i cenne zarówno dla studentów i pracowników Wydziału Neofilologii i z pewnością przyczyniły się do cennej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Galeria