Filologia angielska

Wyróżnienie za pracę na rzecz Wydziału Neofilologii

Wyróżnienie za pracę na rzecz Wydziału Neofilologii

Serdecznie gratuluję wyróżnienia Nagrodą JM Rektora PWSZ w Nysie i bardzo dziękuję Paniom Prodziekan dr Małgorzacie Kamińskiej i Prodziekan mgr Małgorzacie Kurpiel w imieniu Pracowników Wydziału Neofilologii za niezawodną współpracę sprzyjającą naszej działalalności dydaktycznej i naukowej oraz dbałość o sprawy Studentów filologii.

Życzymy dalszych sukcesów i radości w życiu zawodowym i prywatnym.

Dziekan Wydziału Neofilologii
dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ w Nysie