Filologia angielska

Wizyta partnerska w Albanii

Wizyta partnerska w Albanii

W dniach 25-29 kwietnia 2022 r. delegacja z PWSZ w Nysie w składzie: dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ w Nysie, dr Iwona Sikora oraz mgr Dagmara Bojda zrealizowali mobilność w ramach programu Erasmus+ KA107 do Uniwersytetu w Tiranie.

Głównym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń kadry kierunku filologia angielska i przedstawiciela Biura Współpracy Międzynarodowej oraz omówienie zasad ogólnej współpracy pomiędzy PWSZ w Nysie oraz Uniwersytetu w Tiranie, ze szczególnym uwzględnieniem odwiedzanego Wydziału Języków Obcych, omówienie zasad realizacji programu Erasmus+ na kolejne lata oraz procedur i dokumentów związanych z realizacją programu.

W ramach pobytu w Tiranie odbyły się przede wszystkim wykłady pracowników PWSZ w Nysie dla studentów i kadry partnerskiej Uczelni z poniższej tematyki:

  • The myth of the certified interpreter’s psycho-affective non-responsiveness or is a certified interpreter really emotionally uninvolved in his/her work?
  • ISO 17100:2015 as a risk management tool in translation

Podczas wizyty odbyły się spotkania z prof. Esmeraldą Kromidha – Dziekanem Wydziału Języków Obcych, prof. Viktorem Ristani (Kierownikiem Katedry Anglistyki), prof. Rudiną Xillari oraz pracownikami Wydziału, w trakcie których omówiono temat współpracy pomiędzy jednostkami, możliwości wymiany kadry dydaktycznej, realizacji wspólnych konferencji naukowych oraz narzędzi używanych do nauczania studentów, w tym do tłumaczeń. Dodatkowo odbyło się spotkanie z pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Tiranie, na którym omówiono zasady działania biura w kontekście realizacji programu Erasmus+, ogólne zasady współpracy pomiędzy uczelniami oraz plany na kolejne lata, z uwzględnieniem procedur związanych z realizacją programu, wskazując zasady związane z uznawalnością efektów kształcenia oraz ważne elementy procesu rekrutacji, takie jak przejrzystość zasad i konieczność równości szans programu Erasmus+ dla wszystkich pracowników i studentów z wydziałów objętych umową bilateralną.

Ponadto, podczas wizyty na Uniwersytecie w Tiranie delegacja zapoznała się z ofertą i zapleczem dydaktycznym uczelni. Porównano także programy nauczania oraz możliwości wymiany studenckiej.

Dodatkowo korzystając z pobytu w Tiranie delegacja spotkała się z przedstawicielami drugiej partnerskiej uczelni Polytechnic University of Tirana. Podczas spotkania rozmawiano na temat współpracy, wymiany studenckiej oraz oferty skierowanej do studentów i pracowników PWSZ w Nysie.

Dzięki wygłoszonym wykładom, licznym spotkaniom z pracownikami i studentami z Uniwersytetu w Tiranie, wymianie doświadczeń, możliwości bezpośredniej konsultacji pracy osób zajmujących się kształceniem studentów, promocją uczelni, jak i programem Erasmus+ wyjazd był cennym doświadczeniem oraz pomógł w wyznaczeniu wspólnych celów dalszej współpracy.


Informacje w mediach społecznościowych o pobycie delegacji w Albanii:

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com

Galeria