Filologia angielska

Relacja z mobilności akademickiej w Warnie

Relacja z mobilności akademickiej w Warnie

W drugiej połowie września dr Alina Bryll odwiedziła Uniwersytet Ekonomiczny w Warnie. Wizyta na uczelni partnerskiej odbyła się w ramach programu Erasmus+, a jej celem było pogłębienie współpracy z PANS w Nysie oraz wygłoszenie wykładów na temat strategii komunikacyjnych w biznesie. Zajęcia były przeznaczone dla Studentów kierunku Turystyka i Zarządzanie. Podczas wykładów Studenci zostali zaproszenie do studiowania na naszej Uczelni w ramach wymiany studenckiej programu Erasmus+.

W trakcie wizyty dr Bryll odbyła szereg spotkań z przedstawicielami bułgarskiego uniwersytetu oraz kadrą Wydziału Języków oraz Sportu, podczas których wymieniono się doświadczeniami z pracy akademickiej oraz mobilności wykładowców w ramach programu Erasmus+.

Dr Bryll bardzo dziękuje BWMw Nysie za przygotowanie formalności związanych z wyjazdem a także Prof. Anecie Stefanovej oraz Prof. Dianie Mitevej za serdeczne przyjęcie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie oraz okazaną gościnność i wsparcie podczas wizyty w Bułgarii.

Galeria