Filologia angielska

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, które odbędą się 21 lutego 2024 roku w Nyskiej Akademii przy ul. Obrońców Tobruku 5. To wyjątkowa okazja nie tylko do zgłębienia bogactwa różnorodności językowej świata, lecz także do uhonorowania Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypomina nam o wartości, którą każdy z nas powinien pielęgnować w celu zachowania różnorodności kulturowej.

PANS w Nysie proponuje w tym dniu dwa wydarzenia, które mogą zainteresować uczniów Państwa placówki:

9.30-11.00 Konkurs wiedzy o językach, w ramach którego uczniowie będą eksplorować różnorodne aspekty językowe, od języków mniejszościowych i zagrożonych po dialekty regionalne (szczegółowy zakres tematyczny zawarty w regulaminie konkursu). Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy drużyny, złożone z trzech uczniów.

11.00-12.30 Prezentacje studentów zagranicznych Programu Erasmus+. Spotkanie z ważną dla studentów zagranicznych literaturą w językach ojczystych, zaprezentowaną na żywo, wraz z uzupełniającymi je obrazami i muzyką z różnych stron świata.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku, ma na celu ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego, co podkreśla fakt, że co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 było zagrożonych wyginięciem, a od 1950 roku zanikło 250 języków.

Termin zgłoszeń upływa 19 lutego 2024 roku. 

Formularze zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: bwm@pans.nysa.pl