Filologia angielska

Fulbrighterka ponownie w Nysie!

Fulbrighterka ponownie w Nysie!

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w roku akademickim 2023/2024 do zespołu Wydziału Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie dołączyła p. Alyssa Sharp, stypendystka Programu Fulbrighta.

Alyssa Sharp jest absolwentką Ohio State University w Columbus, gdzie uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie zintegrowanej edukacji językowej (Integrated Language Arts Education) i specjalizację z pisania zawodowego (Professional Writing). Od najmłodszych lat chciała być nauczycielką, co doskonale wpisuje się w program specjalizacji nauczycielskiej, realizowany przez PANS w Nysie. Jako Fulbright English Teaching Assistant, p. Sharp będzie przede wszystkim pracować ze studentami i studentkami filologii angielskiej prowadząc zajęcia z konwersacji i pisania w języku angielskim.

W dniu 2 października p. Sharp spotkała się z Prorektorem dr. Mariuszem Kołosowskim, prof. ucz. w PANS, oraz p. Dziekan Wydziału Neofilologii – dr. hab. Aliną Dittmann, którzy pogratulowali Fulbrighterce zdobycia stypendium i powitali w nyskiej Alma Mater. Kolejne spotkanie miało miejsce w Biurze Współpracy Międzynarodowej, gdzie mgr Anna Opałka, również w towarzystwie p. Prodziekan dr Małgorzaty Kamińskiej, zapoznała p. Sharp z ofertą naszej Uczelni, omawiając dodatkowe zajęcia i projekty realizowane przez PANS w Polsce i za granicą, tym samym proponując inne możliwości rozwoju zawodowego podczas trwania stypendium. W środę 4 października p. Sharp uczestniczyła także w Dniu Adaptacyjnym dla studentów i studentek przyjeżdżających z zagranicy.

Przez cały czas trwania pobytu p. Sharp w Polsce, mgr Sebastian Zatylny będzie pełnił rolę Fulbright Buddy, pomagając Stypendystce zadomowić się w naszym kraju. Mentorką i opiekunką naukową p. Sharp w PANS w Nysie jest dr Agnieszka Kaczmarek, która również jest stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Scholar, jednego z najbardziej prestiżowych programów stypendialnych na świecie. W ramach przygotowań do przyjęcia Stypendystki w Nysie, p. Zatylny i p. Kaczmarek uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych w Warszawie przez Komisję Fulbrighta. Mgr Zatylny był uczestnikiem uroczystej kolacji, na której gościł również Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski, także stypendysta Fulbrighta.

W imieniu całej społeczności akademickiej życzymy p. Alyssie Sharp wspaniałych i niezapomnianych wrażeń z pobytu w Nysie!

Anna Opałka i Agnieszka Kaczmarek
 

Galeria