Dietetyka

Ogólnopolska Konferencja ŻYWIENIE, ZDROWIE I CHOROBY
NFN 2022
Współczesne problemy nauk o zdrowiu
Studia magisterskie na kierunku dietetyka
Akademickie Rytmy w Radiu Nysa FM
Archiwum PWSZ w Nysie