Dietetyka

Prezentacja kierunku

Kierunek dietetyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie istnieje od 2007 roku. Wraz z kierunkami: kosmetologią i psychofizycznym kształtowaniem człowieka współtworzy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Siedzibą Wydziału, a zarazem podstawowym zapleczem dydaktycznym jest budynek "D" - Collegium Medicum, znajdujący się przy ul. Ujejskiego 12.

Dietetyka jest nauką medyczną, która zajmuje się racjonalnym odżywianiem człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju ontogenetycznego, a także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa „dieta jest lekiem, którego nie zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw”.

Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej kierunek dietetyka kształci studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. W toku kształcenia przekazywana jest studentom najnowsza wiedza z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz umiejętności praktyczne pozwalające na udzielanie świadczeń z zakresu dietetyki na najwyższym poziomie.Ponadto kształtowana jest nienaganna postawa etyczno-moralna, a także umiejętność zarządzania pracą własną i całego zespołu.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studia dzienne są bezpłatne, a ponadto studenci mogą starać się o stypendia naukowe i socjalne, m.in. to jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe wypłacane przez Burmistrza Nysy wszystkim, którzy podęli naukę wnyskiej uczelni i w związku z tym zamieszkali w Nysie.

Program studiów obejmuje przedmioty teoretyczne i zajęcia praktyczne, jak również cykl zajęć w zakładach opieki zdrowotnej. Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt na miarę standardów europejskich, wśród których można wyróżnić:

 • pracownię technologii żywności i dietetyki (modernizacja 2019 r.), gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zaplanowanych posiłków,

   

 • pracownię żywienia i dietetyki, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków oraz interpretację wyników dotyczących oceny sposobu żywienia,
 • pracownię analiz i oceny jakości żywności/laboratorium chemiczne, gdzie odbywają się badania właściwości i jakości produktów spożywczych,
 • pracownię antropometryczną, gdzie dokonuje się oceny stanu odżywienia w oparciu o analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej

     

Program studiów na kierunku dietetyka, uwzględniający standardy kształcenia, jest dostosowany do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku edukacyjnego i potrzeb z zakresu wszelkiego rodzaju działalności w obszarze ochrony zdrowia. Studenci mają do wyboru trzy specjalności: dietetykę kliniczną, dietetykę sportową oraz psychodietetykę.

Studia na kierunku dietetyka mają profil praktyczny. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby, nadzorem w zakresie prawidłowego żywienia, a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na dietoprofilaktykę i dietolecznictwo.

Celem studiów jest wykształcenie dietetyka, specjalisty potrafiącego wykorzystać wiedzę o żywieniu w szczególności w praktyce zawodowej, np. poprzez indywidualną lub zbiorową edukację żywieniową w zdrowiu i chorobie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy w roku akademickim 2019/20 utworzona została nowa specjalność - psychodietetyka, która przygotowuje absolwenta m.in. do:

 • prowadzenia poradnictwa żywieniowego dla osób z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, BED, ortoreksja i bigoreksja)
 • prawidłowego komponowania posiłków i racji pokarmowych, z uwzględnieniem wartości odżywczej i walorów zdrowotnych pożywienia.

Absolwenta będzie wyróżniało nabycie kompetencji w zakresie m.in. psychologii odżywiania, inteligencji emocjonalnej, skuteczności i wyższej efektywności w prowadzonej praktyce dietetycznej. Umiejętne przeprowadzanie rozmowy z pacjentem dopasowane do typu osobowości, jak również zastosowanie odpowiednich narzędzi i technik do wprowadzenia w praktyce zaleconych diet leczniczych znacząco ułatwi współpracę na linii dietetyk – pacjent.

Podczas studiów w nyskiej Alma Mater studenci mają możliwość systematycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych, wyjazdach studyjnych, czy też biorąc udział w edukacji prozdrowotnej, prowadzonej przez Wydział i prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Set Point Diet.

Ponadto studenci w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć w wyjazdach studenckich, które pozwalają nie tylko na poznanie specyfiki kształcenia i pracy za granicą, obcowanie z kulturą innych narodów, ale również sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.

Uczelniami partnerskimi Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej są:

 • The Limassol College, Cypr
 • Klaipeda State College, Litwa
 • Universidade do Algarve, Portugalia
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
 • Josip JurajStrossmayer University of Osijek, Chorwacja

Absolwent, po ukończeniu studiów I stopnia, jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie dietetyka, w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, w hotelach, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w poradniach dietetycznych przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach, siłowniach, prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego, ale także aby kontynuować studia na poziomie magisterskim (studia II stopnia) w kraju lub za granicą.

Jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki, to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jest Uczelnią dla Ciebie.

Galeria