Dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek dietetyka

COLLEGIUM MEDICUM
Budynek D
ul. Ujejskiego 12
48-303 Nysa


Sekretariat Wydziału
mgr Marzena Wroniewicz-Zbilska
pokój D12
telefon 774091650
e-mail seknoz@pans.nysa.pl

Dziekanat nr 2
Dietetyka

mgr Ewelina Hajduk
pokój D121
telefon 774355954
e-mail dziekanat.diet@pans.nysa.pl

Dziekan
dr n. o zdr. Roman Palacz
pokój D106
telefon 774091663
e-mail roman.palacz@pans.nysa.pl

Prodziekan – kierunek dietetyka
dr inż. Ewa Malczyk, prof. ucz.
pokój D106
telefon 774091663
e-mail ewa.malczyk@pans.nysa.pl