Dietetyka

Opiekunowie studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (studia I stopnia):

I rok - dr n. med. Marta Misiarz
II rok - dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
III rok – dr inż. Ewa Malczyk, prof. ucz.

Studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie (studia II stopnia):

I rok – dr n. med. Beata Całyniuk