Dietetyka

Studia licencjackie (studia I stopnia) - Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

I.    Żywienie człowieka

1.    Procesy trawienia białek, tłuszczów i węglowodanów .
2.    Znaczenie wodyw organizmie.
3.    Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
4.    Metody oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia.
5.    Tłuszcze roślinne i zwierzęce - znaczenie i różnice, peroksydacja lipidów.
6.    Indeks glikemiczny, wymienniki węglowodanowe.
7.    Antyoksydanty i ich rola.
8.    Znaczenie polifenoli - omówić na wybranym przykładzie.
9.    Żywność funkcjonalna, suplementy diety - definicja, przykłady.
10.    Witaminy, mikro- i makroelementy - źródła, znaczenie na wybranym przykładzie.

II.    Edukacja żywieniowa

1.    Determinanty zdrowia i czynniki warunkujące zdrowie.
2.    Zagadnienia zdrowia publicznego i poradnictwo żywieniowe.
3.    Edukacja żywieniowa na przykładach programów edukacyjnych (Pol-Monica, PolScreen, Pol-Health, Nat-Pol, WOBASZ).
4.    Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji prozdrowotnej.
5.    Edukacja prozdrowotna w różnych środowiskach (programy Trzymaj formę, Wiem co jem itd.).
6.    Zagrożenia zdrowotne wynikające z nieprawidłowego żywienia.
7.    Charakterystyka chorób żywieniowo-zależnych - przykłady.
8.    Ocena rzetelności informacji prozdrowotnych w mediach.
9.    Nowe rodzaje żywności, suplementy, żywność funkcjonalna.
10.    Informacja żywieniowa na opakowaniu środka spożywczego.

III.    Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności

1.    Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu toksykologii żywności.
2.    Czynniki warunkujące toksyczność substancji chemicznych.
3.    Kryteria oceny toksykologicznejsubstancji niebezpiecznych.
4.    Cele, zasady i zagrożenia związane z zastosowaniem dodatków do żywności.
5.    Substancje celowo dodawane do żywności - definicja, przykłady.
6.    Substancje antyodżywcze występujące w żywności.
7.    Metody utrwalania żywności.
8.    Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności.
9.    Zanieczyszczenia biologiczne żywności.
10.    Ustawodawstwo żywnościowe. 

IV.    Żywienie kliniczne

1.    Dieta bogatoresztkowa.
2.    Dieta łatwo strawna i jej modyfikacje.
3.    Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.
4.    Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów.
5.    Dieta o zmienionej konsystencji.
6.    Dieta uboenergetyczna.
7.    Żywienie w wybranych chorobach.
8.    Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
9.    Dietoprofilaktyka i dietoterapia gerontologiczna.
10.  Diety niekonwencjonalne i ich zastosowanie.

W szczególności:

1.    Dieta bogatoresztkowa i jej zastosowanie w leczeniu zaparć.
2.    Planowanie i ocena jadłospisów dla diety łatwo strawnej.
3.    Planowanie i modyfikacja diety łatwo strawnej w biegunkach.
4.    Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczów, zasady, zastosowanie.
5.    Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, zasady, zastosowanie.
6.    Zastosowanie diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów.
7.    Planowanie diety metodą wymienników węglowodanowych - zastosowanie wymienników węglowodanowych, tłuszczowych, białkowych.
8.    Dieta z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych, zasady, zastosowanie.
9.    Żywienie w chorobach układu sercowo-naczyniowego w okresach wydolności i niewydolności.
10.    Żywienie w chorobie niedokrwiennej serca i miażdżycy, rola profilaktyki.
11.    Zalecenia żywieniowe w nadciśnieniu tętniczym.
12.    Planowanie i ocena diet o zmienionej konsystencji, zastosowanie.
13.    Diety eliminacyjne, zasady, zastosowanie.
14.    Diety specjalne i diagnostyczne jako przykłady diet niefizjologicznych.
15.    Dieta uboenergetyczna, zastosowanie w leczeniu otyłości.
16.    Przegląd popularnych diet odchudzających.
17.    Dieta bogatobiałkowa, zastosowanie.
18.    Dieta niskobiałkowa, zastosowanie.
19.    Żywienie w chorobach jamy ustnej i przełyku.
20.    Planowanie żywienia w zapaleniach żołądka.
21.    Dieta w nieswoistych zapaleniach jelit.
22.    Dieta we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.
23.    Znaczenie diety w chorobie Leśniowskiego Crohna.
24.    Żywienie w chorobach wątroby w zależności od stanu wydolności narządu.
25.    Żywienie w zapaleniu pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.
26.    Znaczenie diety w profilaktyce kamicy żółciowej.
27.    Leczenie żywieniowe w ostrym zapaleniu trzustki.
28.    Zalecenia dietetyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki.
29.    Planowanie diety dla pacjentów dializowanych.
30.    Żywienie w kamicach nerkowych, znaczenie profilaktyki.
31.    Planowanie żywienia w dnie moczanowej. 
32.    Żywienie w oparzeniach.
33.    Profilaktyka chorób nowotworowych oraz postępowanie żywieniowe.
34.    Diety niekonwencjonalne i ich zastosowanie.
35.    Planowanie diet po zabiegu operacyjnym.
36.    Żywienie dojelitowe - panowanie diety, wskazania.
37.    Leczenie żywieniowe pozajelitowe, wskazania.
38.    Diety w stanach niedoborowych.
39.    Planowanie żywienia w niedokrwistościach.
40.    Żywienie w schorzeniach neurologicznych.
41.    Żywienie w chorobach gruczołów dokrewnych.
42.    Żywienie w chorobach narządu ruchu.
43.    Żywienie w chorobach kośćca i stawów.
44.    Planowanie diety w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.
45.    Żywieniowa profilaktyka chorób zębów.
46.    Dieta ketogenna, wskazania.
47.    Dieta bogatopotasowa i bezpotasowa, wskazania.
48.    Dieta w chorobach przebiegających z gorączką.
49.    Dieta w stanach z obniżona odpornością.
50.    Zalecenia dietetyczne u osób w wieku podeszłym.