Administracja

Studenci administracji na zajęciach praktycznych

Studenci administracji na zajęciach praktycznych

W dniu 13 czerwca 2024 r. w ramach zajęć z przedmiotu „podstawy prawa cywilnego” studenci I roku Administracji PANS udali się do Sądu Rejonowego w Nysie, aby pogłębić swoją wiedzę od strony praktycznej. Studenci mieli możliwość   zapoznania się z obiegiem dokumentów występujących w tej instytucji, warunkami pracowników Sądu Rejonowego w Nysie, a także wczuć się w rolę pracowników Sądu. 

Galeria