Administracja

Zajęcia praktyczne stanowią fundament jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Zajęcia praktyczne stanowią fundament jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Semestr zimowy upływa po znakiem wzmożonej pracy na naszym Wydziale Nauk Społecznych. Kolejny już raz mieliśmy okazję gościć przedstawicieli firmy TELDAT, którzy przedstawili kadrze dydaktycznej postęp swoich prac nad nowelizacją oprogramowania Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN.

W ramach obustronnego porozumienia studenci kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja mają możliwość zapoznania się z dostarczonymi rozwiązaniami informatycznymi, zwłaszcza w ramach zajęć dydaktycznych.

Nowelizacja nowoczesnego oprogramowania dedykowanego dla zarządzania kryzysowego stała się również świetną okazją do przeprowadzenia szóstych już Zajęć Seminaryjno-Warsztatowych Studenckiego Koła Naukowego „Fenix”, które mają coraz bardziej wymiar zajęć praktycznych. 

Firmie TELDAT serdecznie dziękujemy za wsparcie i liczymy na kontynuację owocnej współpracy. Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznawania się z coraz większymi możliwościami tego systemu w procesie wsparcia bezpieczeństwa społeczności lokalnych w sytuacji występowania wieloaspektowych zagrożeń kryzysowych. 

Galeria