Administracja

Wydział Nauk Społecznych w XVI NFN

Wydział Nauk Społecznych w XVI NFN

W dniach 21-22 września 2022r. w Wydziale Nauk Społecznych gościła młodzież ze szkół średnich w ramach XVI Nyskiego Festiwalu Nauki.

21 września odbył się wykład otwarty, poświęcony tematyce cyberbezpieczeństwa, który przeprowadzili członkowie koła naukowego „BWN". W wykładzie uczestniczyła młodzież z I LO Carolinum w Nysie oraz ze szkoły średniej w Kędzierzynie-Koźlu.

W tym samym dniu dr Grzegorz Chmielewski wygłosił wykład zatytułowany pt. Czy konstytucja może być ciekawa?, którego wysłuchała klasa maturalna jednego z głuchołaskich liceów. W czasie obydwu wykładów nie zabrakło wielu rozmów i wymiany zdań z publicznością, dociekliwych pytań i zaangażowania ze strony gości.

Z kolei dr Ewa Smolka-Drewniak przeprowadziła wykład pt. „Asertywność i asertywne zachowania w relacjach interpersonalnych”, w którym udział wzięli uczniowie z II LO w Kędzierzynie Koźlu, ZSE w Nysie, IV LO w Głuchołazach oraz I LO Carolinum.

Pani dr Ewa Smolka-Drewniak wygłosiła również wykład pt. „Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja – jak je zdefiniować, rozpoznawać, jak im przeciwdziałać?”, który zgromadził uczniów I LO Carolinum, ZSiPO Rolnik w Nysie oraz SP nr 3 w Nysie.

Drugiego dnia festiwalu, 22 września br.  Pani dr Ewa Smolka-Drewniak przeprowadziła wykład pt. „Jak się ubrać w sytuacjach publicznych, czyli co to jest dresscode?”, w którym wzięli udział uczniowie z ZSE w Nysie, SP w Korfantowie oraz SP nr 3 w Nysie, a w następującym bezpośrednio po nim wykładzie pt. „Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja – jak je zdefiniować, rozpoznawać, jak im przeciwdziałać?” uczestniczyli uczniowie z ZSE w Nysie oraz ZSiOP w Pakosławicach.

Tego samego dnia Pani dr Maria Huchrak przeprowadziła z młodzieżą z drugiej klasy o profilu psychologicznym I LO Carolinum w Nysie warsztaty dotyczące nabywania umiejętności społecznych w pracy grupowej. Aktywność młodzieży koncentrowała się na  sposobach autoprezentacji, ćwiczeniach aktywnego słuchania, ustalania reguł współdziałania w grupie. Finalnie w czterech grupach rozwiązywano problemy uwzględniając klasyczne etapy tego procesu. Poza twórczym działaniem uczniów było sporo zabawy i humoru. Warsztaty przebiegły w przyjaznej atmosferze, a uczniowie wykazali się kreatywnością.

Łącznie kilkaset młodych osób wraz z opiekunami miało okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz zapoznać się z bogatą ofertą Uczelni, a w szczególności Wydziału Nauk Społecznych.

Galeria