Administracja

Studia II stopnia na kierunku administracja

Studia II stopnia na kierunku administracja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom studentów z III roku studiów I stopnia na kierunku administracja, kadra Wydziału Nauk Społecznych opracowała dla tego kierunku program studiów II stopnia.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Minister Nauki w dniu 20 czerwca 2024 r. udzielił pozwolenia PANS na utworzenie studiów II stopnia na kierunku administracja.

Dotychczas na Wydziale Nauk Społecznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie młodzi ludzie mogli podejmować studia licencjackie na kierunku administracja. Teraz absolwenci tego kierunku, mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w ramach trzech specjalności: administracja samorządowa; krajowa administracja skarbowa oraz administracja sądów powszechnych.

Tym samym marzenia i oczekiwania studentów zostały w pełni zaspokojone.