Administracja

Porozumienie o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nysie

Porozumienie o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nysie

W dniu 12 lipca 2022r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nysie a PWSZ w Nysie o współpracy dotyczącej realizacji praktyk dla studentów kierunku administracja oraz wdrożenia 6 miesięcznych staży dla jednego absolwenta tego kierunku studiów. Przedmiotem umowy jest również zobowiązanie Starostwa Powiatowego w Nysie do ufundowania nagrody dla najlepszego studenta/ki III roku kierunku administracja PWSZ z najwyższą średnią ocen z ostatnich V semestrów studiów.

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Nyski, Andrzej Kruczkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Joanna Burska, Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Marek Kulisz oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym mgr Mirosław Aranowicz.

Galeria