Administracja

Nagroda dla najlepszego studenta/ki III roku kierunku administracja

Nagroda dla najlepszego studenta/ki III roku kierunku administracja

12 lipca 2022 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy nasza Uczelnią a Powiatem Nyskim. Na podstawie par. 4 tego porozumienia Powiat zobowiązał się do zapewnienia nagrody dla najlepszego studenta/ki III roku kierunku administracja, który uzyska najwyższą średnią ocen z ostatnich V semestrów studiów. 

Na wniosek JM Rektora PANS w Nysie, w dniu 25 kwietnia 2024r. Starosta Andrzej Kruczkiewicz wręczył uroczyście Darii Hnytko nagrodę i pogratulował najlepszych wyników w nauce. W uroczystości wziął udział również Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. inż. Marek Z. Kulisz, prof. ucz., na którym realizowane są studia na kierunku administracja.

Warto podkreślić, że studentka Daria Hnytko uzyskała średnią 4,77 z pięciu semestrów studiów kierunku administracja. studiując jednocześnie kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.
 

Galeria