Administracja

Chcesz zostać nowoczesnym pracownikiem administracji publicznej lub celno-skarbowej – przyjedź do nyskiej Akademii na studia!

Chcesz zostać nowoczesnym pracownikiem administracji publicznej lub celno-skarbowej – przyjedź do nyskiej Akademii na studia!

Misją naszego wydziału jest wykształcenie nowoczesnych pracowników administracji publicznej, którzy poprzez swoją wiedzę merytoryczną oraz nabyte umiejętności i kompetencje społeczne wniosą nową jakość do funkcjonowania swoich jednostek.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie w znakomity sposób przygotowuje do zawodu  w administracji, urzędników potrafiących identyfikować się z rolą nowoczesnej administracji rządowej, samorządowej, celno-skarbowej oraz jednostek organizacji pozarządowych.  Na studiach w Nysie nabędziesz specjalności w zakresie: 

  • Polityka społeczna
  • Administracja publiczna
  • Administracja celno-skarbowa

Kształcąc się na wymienionych kierunkach, zdobędziesz pożądane przez pracodawców kompetencje zawodowe oraz umiejętności praktyczne, co stanowi podstawę do zatrudniania absolwentów tak na rynku lokalnym, ogólnokrajowym, jak również za granicą. 

Wszystko to jest możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej, posiadającej doświadczenie praktyczne kadrze dydaktycznej, nowoczesnej infrastrukturze, programowi przygotowanemu w konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak również dzięki aktywnej współpracy z urzędami samorządowymi i rządowymi dotyczącymi odbywania praktyk czy przeprowadzania zajęć.

Czekamy na Ciebie!