RCTWITI

Udostępnianie pomieszczeń Centrum

Nowoczesna siedziba RCTWiTI posiada:

  • dużą aulę oferującą 220 miejsc (ułożona amfiteatralnie, scena modułowa, rozkładana) i wyposażoną w profesjonalne nagłośnienie sceniczne oraz sprzęt wideokonferencyjny umożliwiający prowadzanie wideokonferencji i prelekcji on-line,
  • małą aulę oferującą 50-70 miejsc, wyposażoną w sprzęt audiowizualny,
  • 3 sale ćwiczeniowe z ilością oferowanych miejsc w przedziale 20-40,
  • hol wystawienniczy RCTWiTI (lokalizacja banerów, lokalizacja tablic promujących wydarzenia, wystawy, itp.).