RCTWITI

KSU

Krajowy System Usług powstał w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako koordynator Krajowego Systemu Usług wspiera system organizacyjnie i merytorycznie oraz monitoruje jakość świadczonych usług przez ośrodki KSU i ich konsultantów.

Obecnie w KSU współpracuje około 200 organizacji z obszaru całej Polski, które przeszły pozytywnie proces rejestracji i świadczą usługi wspierające polskich przedsiębiorców.

Usługi KSU:

W ramach KSU świadczone są następujące usługi dla przedsiębiorców:

  • informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Punktów Konsultacyjnych KSU
  • proinnowacyjne dla przedsiębiorców w ramach Krajowej Sieci Innowacji KSU
  • finansowe - udzielanie poręczeń kredytów lub pożyczek dla przedsiębiorców

Usługi pilotażowe:

  • w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorców

Każda usługa systemowa KSU posiada opracowany standard jej świadczenia.
PARP weryfikuje kompetencje konsultantów oraz organizuje dostosowane do ich potrzeb szkolenia.


Informacje dotyczące zakresu poszczególnych usług systemowych KSU:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/o_nas/zakres_uslug_ksu?first=Y
Szczegółowe informacje dotyczące oferty KSU dla przedsiębiorców:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu?first=Y
Więcej informacji:
http://ksu.parp.gov.pl/pl