RCTWITI

Szkolenia, kursy

1. Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 • Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, oraz ISO 14001, /PN - N/OHSAS - 18001
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Techniki, metody i koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie kryzysowe

2. Finanse i Rachunkowość

 • Krajowe i Unijne systemy podatkowe
 • Program księgowy INSERT
 • Program komputerowy Excel na wszystkich poziomach zaawansowania
 • Zarządzanie nieruchomościami, wyceną nieruchomości
 • Tworzenie biznesplanów, studiów wykonalności
 • Wycena wartości przedsiębiorstw
 • Ocena wykonalności realizacji instytucji
 • Narzędzie oceny koordynacji finansowej przedsiębiorstw

3. Projektowanie i Inżynieria Produkcji

 • Projektowanie wyrobów z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
 • Przygotowanie procesu technologicznego i opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
 • Programy komputerowe: AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk Inventor na wszystkich poziomach zaawansowania
 • Programowanie i obsługa sterowanych numerycznie maszyn CNC

4. Języki obce

 • Język angielski, na wszystkich poziomach zaawansowania dla różnych grup wiekowych
 • Język niemiecki na wszystkich poziomach zaawansowania dla różnych grup wiekowych
 • Język czeski na wszystkich poziomach zaawansowania dla różnych grup wiekowych

5. Dietoterapia i opieka medyczna

 • Żywienie kobiet w ciąży i dzieci
 • Dietoprofilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
 • Dietoprofilaktyka schorzeń przewodu pokarmowego
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Kurs opiekunów osób starszych
 • Kursy dietetyków