RCTWITI

Ekspertyzy, opinie

1. Ekspertyzy i opinie

 1. Badania opłacalności inwestycji
 2. Badania opłacalności prowadzenia rachunków bankowych dla firm
 3. Szacowanie opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 4. Dobór źródeł finansowania
 5. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i załączników o dofinansowanie z UE
 6. Przygotowywanie studiów wykonalności inwestycji
 7. Analizy i badania statystyczne
 8. Szacowanie efektywności inwestycji rzeczowych
 9. Kalkulacja kosztów produkcji
 10. Wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008
 11. Analiza i ocena system produkcyjnego
 12. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 13. Badania i analizy składu żywności
 14. Analiza i ocena jakościowa i ilościowa jadłospisów

2. Projekty

 1. Projektowanie wyrobów z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
 2. Modernizacja zakładów przemysłowych - projekty technologiczne
 3. Restrukturyzacja zakładów
 4. Projekty technologiczne nowych systemów produkcyjnych
 5. Kompleksowe projekty obiektów przemysłowych, handlowych i innych, oraz ich informacja wizualna
 6. Projektowanie wnętrz obiektów użyteczności publicznej
 7. Projekty identyfikacji graficznej - loga firm, znaki towarowe, grafika opakowań
 8. Opracowanie biznesplanu dla potrzeb zarządzania i dla potrzeb u