RCTWITI

Informacje

Jeśli jesteś aktywnym Przedsiębiorcą i zależy Tobie na podniesieniu poziomu innowacyjności i konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym to Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PANS w Nysie zostało stworzone specjalnie dla Ciebie!

RCTWiTI PANS w Nysie wspiera Przedsiębiorców, w szczególności poprzez:

  • współpracę w zakresie opracowywania i wdrażania nowych technologii a także ulepszania już istniejących procesów technologicznych,
  • transfer wiedzy, poprzez organizację projektów, spotkań i szkoleń o charakterze innowacyjnym, związanych z branżą Przedsiębiorcy,
  • wsparcie doradcze i konsultacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pomoc w kreowaniu wspólnych inicjatyw gospodarczych między Partnerami Centrum,
  • wsparcie przy realizacji projektów realizowanych w ramach programów unijnych,
  • program preinkubacji w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zostań naszym Partnerem i czerp korzyści ze współpracy z Centrum!